Het team High Impact Crimes (HIC) houdt het op 70 overvallen jaarlijks bij frituurspeciaalzaken. Vakvereniging ProFri telde er aanmerkelijk meer in de maanden voordat de corona uitbrak. Vertaald naar jaarbasis gaat het zelfs om ruim het dubbele aantal.

Overvallen in de horeca gelden sinds 2019 niet meer als aandachtsgebied van het HIC-team van de politie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Ook bij brancheclub Koninklijke Horeca Nederland (KHN) staan sindsdien overvallen niet meer op de prioriteitenlijst. Dat komt simpelweg doordat de branche niet meer onder “hoog risico” valt volgens de cijfers waarmee wordt gerekend. Vakvereniging ProFri trekt, net als eerder al, aan de bel.

Tien overvallen maandelijks

In een verhaal in het bondsblad Frituurwereld werd na tellingen begin vorig jaar nog vastgesteld dat de branche maandelijks ongeveer 10 overvallen voor de kiezen krijgt. Frituurwereld noteerde: “Het betekent dat de jaarlijkse overvalkans voor snackbars op ongeveer 2 procent ligt. Hoewel het voorkomt dat dezelfde cafetaria vaker wordt overvallen, is de trefkans in een periode van vijf jaar voor de hele branche ongeveer 1 op 10.”

Oplopende cijfers

Vakvereniging ProFri registreert sinds september vorig jaar de cijfers aan de hand van berichtgeving in de media en op politiewebsites. De reeks ziet er als volgt uit: oktober 2019 11 overvallen, november 13, december 12, januari 2020 10 en februari zelfs 19. Dat zijn er gemiddeld bijna 13 per maand. Indien dit illustratief is voor de huidige situatie, zou het op jaarbasis gaan om meer dan 150 overvallen. Dat is dus beduidend meer dan in 2019, maar ook veel meer dan de cijfers die via de politie worden geregistreerd.

Corona

Het aantal cafetaria-overvallen is sinds de corona-uitbraak beduidend gedaald. Van maart tot en met september varieert het aantal overvallen op frituurspeciaalzaken van 2 tot 5 per maand. Aangenomen mag worden dat deze daling van tijdelijke aard is. Het laatste voor-corona cijfer doet echter het ergste vermoeden voor de toekomst: 19 overvallen cafetaria’s, snackbars en frituren in één maand tijd is zelden of nooit vertoond.

Contact met team HIC

Vakvereniging ProFri gaat, zodra de hectiek rondom de nieuwe lockdown is verminderd, met vertegenwoordigers van het team High Impact Crimes van de politie in gesprek over deze cijfers. De twee partijen gaan eerst op zoek naar de oorzaak van het verschil tussen de informatie van ProFri en van de politie. ProFri stelt: “Voor ons is het hoge aantal overvallen een gegeven en onaanvaardbaar. We willen alles in het werk stellen om het aantal overvallen na de coronacrisis zo laag mogelijk te krijgen.”