Dinsdag dient voor de rechtbank in Kortrijk een kwestie rond ovenfabrikant QBTEC, eigenaar van onder meer Kiremko. Inzet: voorkomen dat defecte frituurketels als mogelijk bewijsmateriaal worden vernietigd.

De voormalige Belgische vertegenwoordiger van QBTEC’s merk Kiremko, bewaarde enkele honderden frituurketels waaraan defecten waren geconstateerd. Hij deed dit, omdat hij er altijd van overtuigd is geweest dat het falen van de ketels (deels) te wijten was aan fabrieksfouten. Nadat de Belgische importeur van de ketels failliet werd verklaard, kwamen deze ketels met de bedrijfsboedel terecht bij de curatoren.

QBTEC regelt vernietiging

Uit documenten blijkt dat QBTEC met de curatoren afspraken maakte over vernietiging van de ketels. In een overeenkomst tussen de partijen staat te lezen: “De Curatoren verbinden zich ertoe om de Frietketels, die zij tot dan verder zullen bewaren, binnen de 30 werkdagen na de totstandkoming van de Betaling op hun kosten te laten vernietigen. De Partijen komen overeen dat een vertegenwoordiger van QBTEC zal kunnen toezien op afhaling van de Frietketels op de plaats waar zij bewaard worden en op de vernietiging ervan. De Curatoren zullen na de vernietiging van de Frietketels onverwijld aan QBTEC een attest overhandigen waarin zij bevestigen dat alle Frietketels vernietigd zijn.”

Miljoenenschade voor frituristen

Jurgen Soenen, de voormalige Belgische QBTEC-vertegenwoordiger, verspreidde een persbericht over de kwestie. Volgens hem telt QBTEC 300.000 euro neer om de curatoren en schuldeisers af te kopen en tevens de ketels te laten vernietigen. Soenen, die van 2011 tot het faillissement in 2017 eigenaar was van Kiremko Catering Equipment Belgium, zegt in het persbericht: “De teller steeg in België alleen al tot meer dan 1300 lekke ketels, elk voor 4500 euro. Veel frituuruitbaters leden hierdoor tienduizenden euro’s schade. Bij een frituurondernemer met 3 vestigingen loopt de schade al op tot meer dan 80.000 euro. De gezamenlijke schade loopt in de miljoenen euro.” Het Belgisch openbaar ministerie heeft een strafklacht tegen QBTEC/Kiremko in onderzoek. Komende dinsdag willen de onderzoekers bij de rechter in Kortrijk afdwingen dat vernietiging van de ketels wordt voorkomen, omdat het gaat om bewijsmateriaal.

Nederland: wekelijks nieuwe meldingen

In ons land speelt de kwestie eveneens. Vakvereniging ProFri riep voor de behartiging van de belangen van ondernemers die door (vroegtijdig) ketelfalen menen te zijn getroffen de Stichting Ketelkwestie in het leven. Deze stichting bereidt ook eventuele toekomstige claims voor. Volgens een woordvoerder van de Stichting Ketelkwestie komen bijna wekelijks nieuwe meldingen binnen van frituurondernemers die zich gedupeerd voelen.

Vakblad Frituurwereld is in afwachting van een reactie van de directie van QBTEC in Woerden op dit nieuws.