ProFri is op zoek naar frietambassadeurs, ondernemers die hun frituurtrots met verve kunnen uitdragen. Samen met de frietambassadeurs wil de vakvereniging tegenwicht geven aan de negatieve beeldvorming over friet en frituren.

Het eerder door ProFri gelanceerde Pro Friet Manifest wil ProFri samen met de frietambassadeurs uitbreiden tot een white paper, een feitenrapport dat misverstanden over friet en gefrituurde gerechten moet ontzenuwen. “Samen met de frietambassadeurs willen we de schouders eronder zetten om een einde te maken aan al die indianenverhalen over de frituurbranche.”

Zwarte piet toegespeeld

“Het is de hoogste tijd dat ProFri zich laat horen. Het Nationaal Preventieakkoord dat de overheid en de markt sloten, pakt steeds negatiever uit voor onze branche,” zegt ProFri-directeur Frans van Rooij. “Waarvoor wij al bang waren, gebeurt nu ook. Hoewel het aandeel van frituurzaken gering is in de totale Nederlandse consumptie, krijgt onze sector de zwarte piet toegespeeld.” Onlangs waren rapporten in het nieuws, waarin gepleit wordt voor het aan banden leggen van nieuwe frietbedrijven. Paul Blokhuis, de staatssecretaris van volksgezondheid, wees nog kortgeleden in een talkshow de branche nadrukkelijk aan als boosdoener. Hij zei: “Als scholieren buiten komen, struikelen ze over de snackbarren. Daar moeten we wat aan doen.”

Meesterfrituurder

De vakvereniging wil de frietambassadeurs een rol geven in het politieke en maatschappelijke debat over het indammen van overgewicht. Van Rooij: “Zoals ProFri al vaak heeft aangegeven; onze branche is natuurlijk niet het probleem, maar we willen graag meedenken over oplossingen. Maar dan moeten natuurlijk wel eerste alle dogma’s over onze branche van tafel. Dat laatste is een belangrijke taak van de frietambassadeurs.” In een later stadium, wil ProFri de frietambassadeurs verder betrekken bij de verdere voorbereidingen om te komen tot de titel van Meesterfrituurder.

Word jij frietambassadeur?

Van Rooij roept potentiële frietambassadeurs op zich te melden bij de vakvereniging. Als jij je herkent in de volgende 6 eigenschappen, is het ambassadeurschap misschien iets voor jou.

1. Je bent trots op jouw vak en hebt grote kennis van het frituurvak en gefrituurde gerechten.

2. Je bent gastvrij, gastgericht en kan goed met andere mensen omgaan.

3. Jij kunt feiten van fabels onderscheiden.

4. Zowel in jouw vakgebied als op het gebied van belangrijke maatschappelijke vraagstukken ben je uitstekend geïnformeerd.

5. Jij bent een maatschappelijk verantwoord ondernemer die ethiek hoog in het vaandel draagt.

6. Je popelt van verlangen om met verve uit te dragen hoe prachtig jouw vak en producten zijn.