Vanaf 2 maart 2021 is het nieuwe traject Verscherpt Toezicht van de NVWA ingegaan. Er zijn 2 routes, kort of lang, waaruit een bedrijf kan kiezen als deze onder verscherpt komt te staan. De grootste verandering ten opzichte van de oude werkwijze is dat de private controle- en adviesbureaus eerder in het traject de ondernemer kunnen ondersteunen bij het oplossen van overtredingen op gebied van voedselveiligheid. Hiermee wordt in veel gevallen stillegging van het bedrijf voorkomen.

Frans van Rooij, directeur van vakvereniging ProFri en het Nederlands Frituurcentrum: “Op het secretariaat van ProFri en het Nederlands Frituurcentrum merken we het direct wanneer de inspecteurs van de NVWA in een bedrijf tekortkomingen hebben geconstateerd of vragen hebben gesteld aan de ondernemer of de medewerkers, waarop ze geen antwoord konden geven. Ondernemers bellen dan voor advies of gaan direct zelf aan de slag met het Voedsel Hygiëne handboek en de e-learningmodules die ProFri speciaal voor de frituurbranche door het Nederlands Frituurcentrum heeft laten ontwikkelen.”

Ondernemers bellen ook naar de twee brancheorganisaties wanneer de NVWA tijdens een inspectiebezoek een of meerdere ernstige overtredingen heeft vastgesteld en de voedselveiligheid in het geding is. Je komt dan als bedrijf bij de NVWA direct onder verscherpt toezicht te staan.

Inspectieresultaten openbaar

Van Rooij: “We proberen met ons handboek en de e-learningmodules ondernemers te helpen om de voedselveiligheid in het bedrijf te borgen. Voorkomen is beter dan genezen, want niet alleen de negatieve inspectieresultaten staan sinds kort openbaar op de website van de NVWA, ook wanneer je alles op orde hebt zal dit vermeld worden.”