Vanaf 25 september is er in alle horeca (behalve afhaalrestaurants), bij evenementen (zoals festivals, optredens, feesten en publiek bij professionele sportwedstrijden) en bij vertoning van kunst en cultuur (zoals in bioscopen en theaters) alleen toegang mogelijk met het coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 13 jaar. Dat geldt binnen én buiten, met én zonder vaste zitplaats. Vanaf 14 jaar moet het gebruik van het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs worden gecontroleerd.

Nederland gaat volgens Rutte en De Jonge verder open, maar veel horecaondernemers zien het controleren van coronabewijzen als een verzwaring van de maatregelen. Het roept veel weerstand op, maar het kabinet is stellig en gaat deze maatregel invoeren. Volgens Frans van Rooij van vakvereniging ProFri zijn er ook veel ondernemers die blij zijn dat ze met deze toegangsbewijzen hun zaak weer volledig in gebruik kunnen nemen.

Afhalen en bezorgen
Van Rooij: ‘Het coronatoegangsbewijs is niet nodig bij afhalen. Datzelfde geldt voor het frietje, snack of ijsje dat in de hand wordt opgegeten. Maar gaan de mensen zitten, dan moet er een korte check plaatsvinden. Wat de openingstijden betreft zijn de reguliere tijden voor afhalen en bezorgen leidend. Dus hiervoor mag je ook na middernacht in overeenstemming met je vergunning open blijven.’

Weerstand
Van Rooij: ‘We hebben het afgelopen anderhalf jaar iedere keer rondom de persconferenties weerstand gezien op de maatregelen die werden aangekondigd. Heel begrijpelijk, maar ondernemers vonden iedere keer snel een manier om met de nieuwe maatregelen om te gaan. Ik verwacht dat dit ook nu weer het geval zal zijn.’

Taak overheid
Er ligt volgens van Rooij nog wel een schone taak bij de overheid om deze verplichte toegangscontrole bij de horeca, theaters en bioscopen goed te communiceren richting het publiek. Gesprekken hierover waren op verzoek van de Horeca Alliantie al opgestart en krijgen nog deze week een vervolg.

Protocol
ProFri zorgt ook nu weer samen met de Horeca Alliantie ervoor dat er een protocol komt, een hulpmiddel voor ondernemers om invulling te geven aan de actuele coronamaatregelen. ‘Dit protocol wordt in belangrijke mate gevoed door tips en ideeën die we als samenwerkend trio vanuit onze achterban binnenkrijgen. Een aantal leden hebben al ideeën geopperd’, aldus Van Rooij.

Oproep
‘Ik begrijp de frustratie die sommige mensen ook nu weer hebben, maar daar kunnen we nu niks mee in de gesprekken die we voeren. De invoering van coronatoegangsbewijzen is voor de horeca, theaters en bioscopen een feit. De strijd hierover hebben we verloren. Kom nu vooral met praktische vragen en mogelijke knelpunten die je ziet aankomen. Dan kunnen we deze binnen de Horeca Alliantie afstemmen en zo snel mogelijk voorleggen bij de verantwoordelijke ministeries of bewindvoerders, zodat daar verder over nagedacht kan worden in aanloop naar 25 september.