Veldhoven, 1 februari 2022

Zoals eerder gecommuniceerd, zit vakvereniging ProFri in een transitie. De belangrijkste verandering is dat het Goed Gefrituurd Keurmerk vanaf 2024 de basis wordt van het lidmaatschap. Wat betekent dat voor leden met een basis- of plus lidmaatschap die het keurmerk nog niet hebben behaald? In dit artikel leggen we het uit.

Waarom wordt het keurmerk de basis van het lidmaatschap?
Vakvereniging ProFri wil de branche waarin jij onderneemt toekomstbestendig maken. Dat doen we door enerzijds de collectieve belangen te behartigen en anderzijds te werken aan een positief imago van de sector. Het is belangrijk dat ProFri-leden daar hun steentje aan bijdragen en ambassadeurs zijn (of worden) van het frituurvak. 

Het Goed Gefrituurd Keurmerk is bedoeld om de kwaliteit van cafetaria’s, snackbars en andere frituurzaken beter zichtbaar te maken voor de consument. Met dit keurmerk ben je ambassadeur van het frituurvak, want je laat zien dat je uitblinkt in Vakmanschap, Veiligheid & Hygiëne en Verantwoordelijkheid (de drie pijlers van het keurmerk).

Wanneer moet ik het keurmerk behaald hebben?
Leden die het keurmerk nog niet hebben behaald krijgen hiervoor ruim de tijd. Als eerste stap vragen we je om vóór 1 oktober 2022 aan te geven of je bereid bent het keurmerk te behalen. Uiterlijk 1 oktober 2023 moet je aantonen dat je voldoet aan de criteria van het keurmerk. Gedurende deze termijn behoud je je stemrecht en de collectieve voordelen van het lidmaatschap. 

Frituurpofessionals die zich vanaf dit jaar aanmelden als nieuw lid bij de vakvereniging, krijgen de aspirantstatus. Na het behalen van het keurmerk worden ze volwaardig lid en hebben vanaf dat moment stemrecht. Ze krijgen hiervoor maximaal twee jaar de tijd.

Hoe gaat de aanvraag van het keurmerk in z'n werk?
Door het online invullen van een verklaring geef je te kennen dat je wilt uitblinken in Vakmanschap, Veiligheid & Hygiëne en Verantwoordelijkheid. Vervolgens word je gevraagd een zelfevaluatie in te vullen. Daarmee breng je in kaart wat binnen jouw bedrijf de status is van de drie pijlers van het keurmerk en kun je bepalen welke onderdelen eventueel verbeterd moeten worden. Zo nodig helpen we je daarbij. 

Na deze twee stappen krijg je een bezoek van een mystery guest die een rapportage maakt. Vervolgens nemen we contact met je op om de zelfevaluatie en de rapportage te bespreken. Zodra je het Goed Gefrituurd Keurmerk hebt behaald, krijg je ieder jaar een bezoek van een mystery guest en iedere twee jaar een uitgebreide beoordeling. Met het keurmerk krijg je ook een uitgebreide vermelding in de Nationale Smulgids.    

Wat kost het keurmerk?
Leden met een basis- of plus-lidmaatschap die het keurmerk aanvragen, ontvangen op dat moment een aanvullende factuur van respectievelijk 270 euro of 150 euro. De contributie voor het kalenderjaar na het behalen van het keurmerk wordt vervolgens 595 euro. Dat is hetzelfde bedrag dat nu door de leden wordt betaald die het keurmerk al hebben (dus voor het pro-lidmaatschap).

Wat als ik het keurmerk niet wil behalen?
Bestaande leden die niet via ProFri de ambassadeursrol op willen pakken, maar wel gebruik willen blijven maken van de collectieve voordelen, kunnen kiezen voor een Pro-abonnement van het Nederlands Frituurcentrum. Met dat abonnement kun je blijven genieten van deze voordelen. Blijf je lid van de vakvereniging en ga je voor het keurmerk, dan krijg je dit abonnement van het Nederlands Frituurcentrum gratis aangeboden. Dit geldt ook voor bedrijven die zich vanaf 2022 aanmelden als aspirant-lid bij de vereniging.

Het organiseren van collectieve voordelen wordt voortaan uitgevoerd door het Nederlands Frituurcentrum, zodat vakvereniging ProFri zich kan concentreren op haar kerntaak.

Zet vandaag nog de eerste stap naar het keurmerk
Ga naar www.profri.nl/verklaring en vul de intentieverklaring in, waarmee je aangeeft het keurmerk te willen behalen. 

Neem voor vragen contact met het secretariaat via info@profri.nl of 040-7200900. Ook als je wilt overstappen, horen we dat graag.