“Cafetaria’s kampen met acute betalingsproblemen door de dagelijks stijgende energieprijzen.” Vakvereniging ProFri luidt de noodklok in een brandbrief aan minister Micky Adriaansens. “Vorige week zagen we de gasprijs opnieuw flink toenemen en met de stijging van deze week is de prijs ruim 20 keer (!) hoger ten opzichte van een jaar geleden.”

Lees hier de brief van ProFri aan de minister

ProFri vraagt de minister van economische zaken en klimaat dringend om maatregelen. De vakvereniging wijst erop dat de frituurbranche onevenredig hard wordt geraakt, omdat het gaat om relatief kleine bedrijven die in hoge mate afhankelijk zijn van hun gasovens.

"70 procent in de problemen"

“Naar verwachting komt dit jaar 70 procent van alle ondernemers, bijna 4000 bedrijven, hierdoor in de problemen,” aldus ProFri in de brief. “Ongeveer 40 procent van de frituurzaken heeft een variabel contract en betaalt sinds eind vorig jaar al een hoge prijs. Nu worden de rekeningen voor deze ondernemers onbetaalbaar.”

ProFri-directeur Frans van Rooij illustreert desgevraagd: “In 2020 kostte een kuub gas zonder belasting nog 11 cent. Nu wordt gerekend met €1,61. Maar de werkelijke kale prijs ligt al op €2,40.” Van Rooij sprak een cafetariahouder die vorige maand nog 11.000 euro betaalde voor zijn energie, maar deze maand waarschijnlijk een factuur van tenminste 16.000 euro zal krijgen.

"Verlaag de energiebelasting"

In de brief doet ProFri ook voorstellen om de acute nood van de branche al op korte termijn te lenigen. De vakvereniging schrijft: “Een verlaging van het btw-tarief waarover gesproken wordt, biedt ondernemers géén verlichting. ProFri vraagt daarom per direct over te gaan tot een verlaging van de energiebelasting, wat een groot deel uitmaakt van de totale energierekening. Maar ook andere steunmaatregelen zijn per direct noodzakelijk, zoals het verlengen van het bijzonder uitstel van betaling van de belastingen.” Deze laatste maatregel is nog een uitvloeisel van de coronapandemie.

ProFri wijst de minister op het belang van de branche voor de werkgelegenheid: “De Nederlandse frituurbranche met ruim 5700 bedrijven, biedt werk aan zeker 55.000 mensen, waarvan meer dan 60 procent een vaste arbeidsrelatie heeft.”

Lees hier de brief van ProFri aan de minister