Dezer dagen valt hij bij de leden in de bus. De postdoos met het nieuwe schildje van vakvereniging ProFri en andere uitingen met het nieuwe logo. ProFri roept op: “Laat zien dat je trots bent op jouw zaak en ambassadeur bent van jouw vak!”

“Met dit nieuwe schildje kun je in de zaak jouw vakmanschap en lidmaatschap van de vakvereniging uitdragen richting jouw klanten,” staat er in de begeleidende brief.

ProFri Postdoos met nieuw logo op diverse uitingen

Ook is het jaartal op de schildjes vervangen door een een QR-code. De vakvereniging licht toe: “Als de code wordt gescand, komt de klant uit op een landingspagina speciaal voor consumenten. Een informatieve website die we de komende tijd verder gaan uitbouwen.”

Nieuwe huisstijl

Foto: Postdoos met schildje en andere uitingen met nieuwe huisstijl ProFri
Achter de schermen werkt ProFri al enige tijd aan een nieuwe, eigentijdse huisstijl van de vakvereniging. Eigenlijk had die rond het 10-jarige bestaan vorig jaar geïntroduceerd moeten worden, maar door de coronapandemie liep de introductie vertraging op.

Naast de nieuwe gevelschildjes, zitten er ook stickers in de postdoos. Het gaat onder meer om dubbelzijdige raamstickers van ProFri. Als extra ledenservice stuurt de vakvereniging daarnaast ook nog informatiestickers mee die bedrijven kunnen gebruiken om hun klanten te informeren. Het gaat om de allergenen-sticker (die verplicht zichtbaar moet zijn bij de kassa/toonbank) en de sticker ‘Wij verkopen geen alcohol onder de 18 jaar’ die bij de ingang zichtbaar moet zijn voor klanten.

Nieuwe keurmerklogo’s op komst

Later dit jaar introduceren ProFri en het Nederlands Frituurcentrum nog nieuwe logo’s voor de keurmerken Goed Gefrituurd en Met Goud Bekroond. Houders van deze keurmerken zijn van harte welkom tijdens het Frituurwereld Event op maandag 6 november aanstaande: daar krijgen alle keurmerkhouders nieuwe certificaten en oorkondes uitgereikt en worden ze in het zonnetje gezet.

Delen via sociale media wordt beloond

Aan de introductie van het nieuwe muurschildje en de stickers heeft ProFri een beloning gekoppeld. De vakvereniging roept op: “Heb je het nieuwe muurschildje opgehangen of de stickers geplakt? Maak dan foto’s en plaats het met een leuk bericht op de sociale media. Laat jouw klanten ook langs deze weg zien dat je trots bent. Mail de foto’s of een linkje naar jouw bericht ook naar het ProFri-secretariaat (info@profri.nl). Wij plaatsen dan leuke collages van de inzendingen op onze kanalen. Bovendien krijg je een gratis exemplaar van het receptenboek Fris Frituren.”