Vakvereniging ProFri roept staatssecretaris Vivianne Heijnen op de promotiecampagne voor Bring Your Own met onmiddellijke ingang te stoppen.

“Via het door uw ministerie sterk gepromote systeem dat afhalers hun eigen pannetje moeten meenemen van huis, worden hygiëneprocedures doorkruist met alle risico’s voor de voedselveiligheid van dien.” Aldus vakvereniging ProFri in de brandbrief.

ProFri Vivianne Heijnen 7 RVD Valerie Kuypers

De Vereniging Professionele Frituurders wijst erop dat het de doelstelling van het beleid onderschrijft: door consumenten te laten betalen voor plastic-houdende verpakkingen moet er minder kunststof in het milieu belanden, net als met plastic tasjes is gebeurd. Het systeem Bring Your Own voert echter in de overheidscampagne de boventoon.

“Géén overleg gevoerd met NVWA”

ProFri vindt het volstrekt onbegrijpelijk dat over de maatregelen en de campagne door Heijnen en haar ministerie van infrastructuur en waterstaat geen overleg is gevoerd met de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). “Als uitvloeisel van de hygiënecode dienen onze leden nauwgezet te registreren hoe hun processen verlopen,” aldus ProFri. “Om een veilige voedselverstrekking te garanderen, verloopt alles volgens vaste procedures.”

“Goede hygiëne wordt teniet gedaan”

“Via het door uw ministerie gepromote Bring Your Own worden hygiëneprocedures doorkruist, met alle risico’s voor de voedselveiligheid van dien. Simpel gezegd: alles wat aan de achterkant wordt geborgd, kan alsnog teniet worden gedaan door hetgeen aan de voorkant bedrijven binnenkomt, zoals verontreinigde en beschadigde bakjes en pannetjes van de consument.” Het in allerijl door het ministerie opgestelde Informatieblad Bring Your Own (BYO) noemt ProFri ‘potsierlijk’.

“Ondoordachte invoering van regelgeving”

Verkeerde beeldvorming in campagnes had volgens ProFri voorkomen kunnen worden als vooraf overleg was gevoerd met de brancheorganisaties en andere stakeholders. “Er is sprake van een ondoordachte invoering van de ministeriële regeling, hetgeen in de praktijk kan leiden tot chaos en willekeur. Juist omdat het gaat om regelgeving buiten de Kamers om, had extra omzichtigheid in acht moeten worden genomen, daar parlementaire toetsing vooraf immers ontbreekt. Het risico is nu levensgroot dat bij alle betrokkenen in de praktijk grote onduidelijkheid zal ontstaan.”

Klik hier voor de brief van ProFri aan staatssecretaris Heijnen