De ILT neemt maatregelen tegen cafetaria’s die zich niet houden aan de nieuwe verpakkingsregels. Tot nu toe deelde de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) bij diverse frituurzaken waarschuwingen uit. Maar begint de inspectiedienst dezer dagen met strengere controles in de branche. De Inspectie verzoekt vakvereniging ProFri dringend om leden en niet-leden hiervoor te waarschuwen. 

Ten eerste zal gecontroleerd worden of jij eten en drinken dat ter plaatse wordt genuttigd - binnen of op terras - niet meer serveert in eenmalige plastic houdende bakjes en bekers. Dit is namelijk sinds 1 januari 2024 niet meer toegestaan.

Formeel gaat het bij dit verbod alleen om plastic houdende bakjes en bekers voor eenmalig gebruik. Indien toch gebruik wordt gemaakt van deze producten dan zijn veel aanvullende eisen van toepassing zoals inzameling, recycling en een recycling-boekhouding. Deze eisen zijn in de cafetariapraktijk onwerkbaar. Producten waar geen plastic in zit vallen niet onder de SUP regelgeving en daar zijn deze aanvullende eisen niet op van toepassing.

Regels voor afhalers
Wat afhalers betreft: als de klant vraagt om een alternatief voor eenmalige plastic houdende verpakkingen, dan moet jij als de ondernemer een herbruikbaar alternatief kunnen bieden. Je mag meegebrachte pannetjes en bakjes van klanten weigeren, maar moet wèl een herbruikbaar alternatief voorhanden hebben. Dat herbruikbare alternatief mag ook van afwasbaar plastic zijn.
 
Geen controle op meerprijs
Niet gecontroleerd zal worden of jij een meerprijs vraagt voor eenmalige plastic houdende verpakkingen die je meegeeft aan afhalers. Deze maatregel gold kortstondig na 1 juli 2023. Maar in de Tweede Kamer waren zoveel bezwaren tegen deze SUP-vergoeding dat de maatregel in elk geval tot het einde van dit jaar niet wordt gehandhaafd.
 
“Veel overtreders”
Dat bij komende controles onmiddellijk sancties door de ILT kunnen worden opgelegd, is niet voor niets. De afgelopen weken kreeg de ILT signalen dat veel cafetaria’s en andere foodverkopers niet voldoen aan de regels.

Om deze reden, komen ondernemers er bij overtredingen niet altijd meer af met een waarschuwing. De ILT gaat nu mogelijk over tot ‘bestuursrechtelijk en/of strafrechtelijk optreden’. In de praktijk betekent dit dat overtreders beboet/gestraft kunnen worden. 

Dus:

  1. Geen eenmalige plastic houdende bakjes en bekers meer voor eters ter plekke. 
  2. Bij gebruik van plastic houdende bakjes en bekers bij afhalen en bezorgen moet je de klanten een herbruikbaar (afwasbaar) alternatief bieden óf hen toestaan dat ze eigen herbruikbare verpakkingen meenemen voor hun bestelling.
  3. Tot eind 2024 controleert de ILT níet of je een meerprijs vraagt voor afhaalbestellingen die in eenmalige, plastic houdende verpakkingen worden meegegeven.