Ondernemers weten het secretariaat van de vakvereniging steeds beter te vinden en we krijgen steeds meer vragen binnen wat te doen bij oneerlijke concurrentie.

Daarbij gaat het meestal over de handhaving van het rookverbod en over het vestigingsbeleid. Verder zien we ook dat er steeds meer horeca activiteiten verschijnen in winkels, terwijl horecabedrijven geen retail activiteiten mogen ontplooien. Daarmee zijn de laatste jaren nieuwe vormen van oneerlijke concurrentie ontstaan die we voordien nog niet kenden.

Meldingen over oneerlijke concurrentie worden doorgaans door ondernemers direct gemeld bij de betreffende instanties die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de uitvoering van de verschillende regelgevingen. Hierdoor hebben brancheorganisaties en (vak)verengingen niet altijd volledig zicht op wat er bij hun leden speelt. Dit was voor ons de aanleiding om te komen tot het Meldpunt Oneerlijke Concurrentie Horeca.

Door signalen te verzamelen kunnen belangenorganisaties hun leden beter van dienst zijn. Ook kunnen wij als vereniging beter samen met andere organisaties richting overheden optrekken om uiteindelijk oneerlijke concurrentie sneller een halt toe te roepen. Ook kunnen we samen conceptteksten en –brieven opstellen die ondernemers kunnen gebruiken en voorkomen dat we allemaal het wiel gaan uitvinden.

Kijk voor meer informatie op

Logo Meldpunt Oneerlijke Concurrentie Horeca

Ga naar de website Meldpuntoneerlijkeconcurrentiehoreca.nl