GGK Logo vierkant incl. Pay Off V2Centraal in de doelstellingen en taken van ProFri staat het verbeteren van het imago; dit door het uitdragen van onze kernkwaliteiten deskundigheid, vakbekwaamheid, gastvrijheid, productkennis, voedselveiligheid, duurzaamheid en kwaliteit!

Als vakvereniging willen we met het keurmerk als het ware een contract met onze gast sluiten, waarin deze begrippen worden samengevoegd tot drie pijlers: Vakmanschap, Veiligheid & Hygiëne en Verantwoordelijkheid.

Deze drie pijlers gaan de basis vormen voor het keurmerk, waarmee we de belofte aan de gast met elkaar willen waarmaken.

De realisatie van deze doelstellingen en de uitvoering van de daaraan gekoppelde activiteiten wordt gestimuleerd door ProFri. Maar... het is ook meteen een kerntaak van elke individuele, professionele frituurder!

Aanvragen Goed Gefrituurd Keurmerk

Voor elke pijler zijn voorlopig de volgende criteria benoemd die de basis kunnen gaan vormen van het contract met de gast:

 1. Vakmanschap
  1. Uitvoerend ondernemer
   1. Ondernemer is gastvrij en gastgericht en draagt dit uit naar zijn medewerkers
   2. Ondernemer heeft kennis over frituren en de gezondheidsaspecten rondom deze bereidingsmethode (kan feiten en fabels van elkaar onderscheiden)
   3. Ondernemer heeft kennis over de gevoerde producten
   4. Ondernemer heeft kennis over belangrijke thema's en ontwikkelingen (maatschappelijk en op vakgebied)
  2. Aandacht voor leren en ontwikkelen
   1. Ondernemer neemt actief deel aan de (thema)bijeenkomsten georganiseerd door de vakvereniging
   2. Ondernemer laat zich actief informeren en bezoekt vakbeurzen
   3. Ondernemer maakt gebruik van e-learningmogelijkheden en/of aanbod van trainingen en workshops georganiseerd door en voor de branche
   4. Ondernemer stimuleert daar waar mogelijk medewerkers om deel te nemen aan beroepsopleidingen (op mbo -en hbo niveau)

 1. Veiligheid & Hygiëne

  1. Voedselveiligheid
   Ondernemer laat tenminste 1 x per jaar een hygiënekeuring uitvoeren door een extern onderzoeksbureau met verplichte herkeuring binnen twee maanden wanneer niet voldaan wordt aan de wettelijke minimumnorm

  2. Overvalpreventie
   Ondernemer vult of is bereidt tenminste 1 x per twee jaar de digitale veiligheidsscan in met herhaling binnen één half jaar wanneer verbeteringen noodzakelijk zijn voor een veilige (werk)omgeving

  3. BHV
   Ondernemer, bedrijfsleider of leidinggevende is in het bezit van een geldig BHV certificaat

  4. VCA en voorkomen van ziekteverzuim
   Ondernemer treft indien van toepassing maatregelen voor een veilige werkomgeving ter voorkoming van ziekteverzuim (RI & E)

 2. Verantwoordelijkheid

  1. Ondernemer frituurt professioneel, maakt gebruik van vers en verantwoord frituurvet of -olie wat voldoet aan de eisen van de wet
  2. Ondernemer voert waar mogelijk energiebeperkende maatregelen door
  3. Ondernemer heeft aandacht voor het milieu (verpakkingen en zwerfafval)
  4. Ondernemer is maatschappelijk betrokken
  5. Ondernemer hanteert eerlijke arbeidsvoorwaarden


Aanvragen Goed Gefrituurd Keurmerk

Onze officiële partners