Veldhoven | 2 juli 2015

In eerdere berichtgevingen heeft ProFri haar zorgen geuit over de gevolgen van de eventuele invoering van statiegeld op kleine plastiek flessen en blikjes. Vakvereniging ProFri heeft, mede namens een aantal toonaangevende formule- en franchiseorganisaties, staatssecretaris Mansveld van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu dringend verzocht om de bestaande afspraken over zwerfafval te respecteren. Een beleid dat pas twee jaar geleden is afgesproken en waarvan de resultaten nu reeds zichtbaar zijn, dankzij de vele inspanningen die door bedrijven en gemeenten in gang zijn gezet. Volgens ProFri zou statiegeld op flesjes en blikjes zou niet alleen praktisch onuitvoerbaar zijn geweest, het zou ook een duidelijke negatieve economische impact gehad hebben op de branche. Lees meer hierover op de website van ProFri.

Invoering van een retourpremiesysteem

Er komt nu eerst bij een 40-tal gemeenten een proef met een retourpremie- of beloningssysteem. Op basis van de resultaten wordt er per 1 januari 2018 een landelijk dekkend plan ingevoerd. Gebleken is dat scholen en maatschappelijke organisaties als clubs en sportverenigingen graag een actieve rol willen spelen in het terugdringen van zwerfafval en dat collectieve beloningssystemen hier een positieve bijdrage aan kunnen leveren. Verenigingen, scholen en maatschappelijke organisaties die actief bijdragen aan de inzameling, wil men gaan faciliteren, waarna uiteraard een deel van de opbrengsten van de afvalstromen aan deze verenigingen, scholen en maatschappelijke organisaties terugvloeien.

Dit beloningssysteem zal naar mening van ProFri zeker gaan bijdragen aan het verder terugdringen van zwerfafval. Een dergelijk systeem biedt bovendien nog meer voordelen. Het helpt de hoeveelheid af te voeren afval bij cafetaria's, snackbars en andere frituurbedrijven te verminderen en zal de bestaande banden met verenigingen verder verstevigen.

De huidige statiegeldregeling blijft voorlopig ongewijzigd.