Misvattingen over voeding en fabels over verzadigde en onverzadigde vetten hebben het frietje in Nederland in een hoek geduwd waar dit eerlijke en heerlijke product niet thuishoort.

Het feit dat voedsel of producten worden gefrituurd wil nog niet zeggen dat het daarmee vet en ongezond wordt. Frituren is een van de vele manieren van bereiden van voedsel en wordt al sinds mensenheugenis wereldwijd gebruikt. Deze bereidingswijze wordt ook in landen veelvuldig toegepast waar obesitas nog een onbekend begrip is en nauwelijks mensen lijden aan hart- en vaatziektes.

Een van de doelstellingen van vakvereniging ProFri is het verbeteren van het negatieve imago van het frietje. En heeft daartoe o.a. twee speciale awards in het leven geroepen; de Droeftoeter Award en de Prettetter Award.

Personen en organisaties kunnen voor de Droeftoeter Award voorgedragen worden wanneer zij in de media gefrituurde producten, bewust of onbewust, onterecht in een verkeerd daglicht plaatsen. Om als persoon of organisatie voor de Prettetter Award voorgedragen te kunnen worden moet men ons frietje, kroketten en/of andere gefrituurde lekkernijen in een positief daglicht geplaatst hebben.

Een jury buigt zich elk jaar in augustus over alle voordrachten en nomineert in verschillende categorieën een drietal personen of organisaties. Tijdens de algemene ledenvergadering van vakvereniging ProFri worden de winnaars bekend gemaakt. Alle genomineerden worden geïnformeerd en uitgenodigd om bij deze bekendmaking aanwezig te zijn.


Aanmelden van droeftoeters en prettetters

 1. Betreft het aanmelden van een:*


  Maak een geldige keuze
 2. Naam persoon of organisatie die wordt voorgedragen:*
  Vul de naam van de persoon of organisatie in
 3. Reden voordracht:*
  Vul de reden van de voordracht in
 4. Bijlage ter onderbouwing van deze voordracht:*
  Upload uw bijlage
 5. Bijlage 2 (optioneel):
  Upload uw bijlage
 6. Voorgedragen door:*
  Vul de naam in
 7. Telefoonnummer:*
  Vul telefoonnummer in
 8. E-mailadres:*
  Vul e-mailadres in
 9. Voer de code in*
  Voer de code in
    Nieuwe codeVoer de juiste code in