Algemene Ledenvergadering
en Frituurwereld Event

 

Datum: 30 september 2019

Locatie:
Van Der Valk Houten, Hoofdveste 25 te Houten

Ontvangst: 10.00 uur
Aanvang: 10.30 uur
 

AANMELDEN

 

Wij hebben wat te vieren: 150 jaar friet in Nederland!

Nee, helemaal precies weten we het niet. Nog altijd wordt er gespeurd naar de vaderlandse friethistorie. Daarom weten we nu: in de jaren 1868-1869 werd op de kermis van Breda en tijdens een internationale expo in Amsterdam al “pommes de terre frites” verkocht. Omdat ProFri elke reden aangrijpt om de friet te vieren, staan we tijdens het komende Frituurwereld Event stil bij 150 jaar friet in Nederland. Houd dus maandag 30 september aanstaande vast vrij in je agenda! Aan de invulling van het programma voor het Frituurwereld Event 2019 wordt nog gewerkt. Ook de locatie is nog niet definitief. Zoals gebruikelijk, zullen we kiezen voor een locatie ergens in het midden van ons land die goed bereikbaar is.

De globale dagindeling van ProFri’s Frituurwereld Event 2019 zal ongeveer als volgt zijn:

Ochtendprogramma
Het ochtendprogramma is zoals gebruikelijk gereserveerd voor de jaarvergadering van vakvereniging ProFri. Directie en bestuur nemen de lopende zaken door, zoals de begroting en andere verenigingszaken. Vanzelfsprekend zal bovendien aandacht besteed worden aan actuele zaken. Zoals de voortgang van de Stichting Ketelkwestie (lekkende frituurovens) en de ontwikkeling van een kwalificatiesysteem voor frituurspeciaalzaken.

Lunch
Vanaf de lunch zijn ook niet-leden en overige belangstellenden welkom op het Frituurwereld Event 2019. In de ontvangstruimte staan informatietafels van ProFri, aan haar gelieerde organisaties, de partners van de vakvereniging en sponsoren van het event. Zij zullen informatie geven over hun producten en diensten. In de ontvangstruimte wordt ook de lunch geserveerd en is er natuurlijk volop ruimte om te netwerken of wetenswaardigheden over het eigen bedrijf of de branche in het algemeen uit te wisselen.

Middagprogramma
ProFri en het Nederlands Frituurcentrum zetten branchegenoten in het zonnetje, zoals medewerkers die in aanmerking komen voor de Parel van het Jaar Award, bedrijven die Met Goud Bekroond oorkondes krijgen voor hun ambachtelijke specialiteiten en/of het Goed Gefrituurd Keurmerk behaalden of waar het keurmerk wordt geprolongeerd. Verder debatteren we met de aanwezigen aan de hand van stellingen over een aantal actuele onderwerpen, nadat het betreffende onderwerp door een spreker is toegelicht. En we staan dus stil bij het mooie jubileum “150 jaar friet in Nederland”.

Hapje en drankje na
Het Frituurwereld Event 2019 wordt afgesloten met een drankje en een hapje. Er is gelegenheid om de gelauwerde collega's te feliciteren, met elkaar na te praten en verder te speeddaten met partners van ProFri en sponsoren van het event.

* Leden van ProFri ontvangen twee weken voor het event via e-mail de agenda van de jaarvergadering, het verslag en notulen van de vorige jaarvergadering, het financieel verslag van 2018 en de begrotingen van 2019 en 2020.

Graag wél even aanmelden!
Zoals gezegd, tijdens het middagprogramma is iedereen welkom. Maar in verband met de voorbereidingen en het goed laten verlopen van het Frituurwereld Event, willen we wel graag dat jij je vooraf even aanmeldt via de website van ProFri of het Nederlands Frituurcentrum.

 

AANMELDEN

 

Zoeken