U I T N O D I G I N G

Jaarvergadering ProFri 
op maandag 1 november 2021


Ontvangst: 10.00 uur
Eindtijd: omstreeks 14.00 uur (na de lunch)
Optioneel: trendtour door Utrecht
Locatie: nader te bepalen in Utrecht e.o.

 

DIRECT NAAR AANMELDEN (OF AFMELDEN)Organisatorische veranderingen bij ProFri en het Frituurcentrum, de ketelkwestie, het Pro Friet Manifest en de samenwerking binnen de Horeca Alliantie. Het zijn onderwerpen die centraal staan tijdens de jaarvergadering van vakvereniging ProFri op maandag 1 november aanstaande.

Bedoeling is om de bijeenkomst, net als twee jaar geleden, te houden op een centrale locatie in het land. Omdat ProFri voor haar leden en partners een veilige omgeving wil waarborgen, zal worden gewerkt met toegang via coronabewijzen en de Corona Check App.

Voor enkele bestuursleden zit hun termijn erop. Bovendien kondigde Hans Hus eerder aan om na bijna tien jaar trouwe dienst terug te willen treden als voorzitter. Is het frituurbestuur iets voor jou? Klik hier en lees verder.

Ontvangst is vanaf 10.00 uur en de jaarvergadering begint om 10.30 uur. Het officiële programma eindigt na de lunch omstreeks 14.00 uur. Aansluitend kunnen bezoekers op eigen gelegenheid een trendtour maken door Utrecht. Een uitgestippelde route door het stadshart wordt op de dag uitgereikt en toegelicht door Foodservice Watcher Ubel Zuiderveld.

ProFri wil al vooraf een inschatting kunnen maken van het aantal bezoekers; daarom vraagt de vakvereniging haar leden en partners om hun aanwezigheid nu alvast kenbaar te maken. De locatie zal op een later moment definitief worden vastgesteld. In elk geval in of in de directe omgeving van Utrecht.

De jaarvergadering is dit jaar alleen toegankelijk voor leden en partners van de vereniging.

 

NAAR AANMELDEN (OF AFMELDEN)

 

UIT EEN ARTIKEL OP FRITUURWERELD.NL:

Belangenbehartiger

Door corona zijn ProFri en het Nederlandse Frituurcentrum versneld in een veranderingsproces beland. Directeur Frans van Rooij: “Net als de ketelkwestie enkele jaren geleden, zette corona ons voor het blok. Plotsklap waren we geen vakvereniging meer maar primair een belangenbehartiger. De coronacrisis heeft geleid tot samenwerking met de collega-organisaties VCHO en NHG. Deze samenwerking bracht ons aan tafel bij de verschillende ministeries in Den Haag.”

“Regelmatig zitten we nu als deel van de Horeca Alliantie samen met KHN aan verschillende gesprektafels. Ook op bestuurlijk niveau voeren we online met ministers, staatssecretarissen en topambtenaren onderhandelingsgesprekken. Een intensieve periode, waaraan geleidelijk een einde lijkt te komen. Maar de ingangen in Den Haag en verschillende grote gemeentes blijven we houden.”

Extern adviseur

ProFri was voor corona voornemens zich om te vormen van vereniging naar stichting. Van Rooij: “We hebben onze koerswijziging grondig aangepakt en daarom een adviesbureau in de arm genomen. Dit bureau heeft het bestuur en de directie geholpen keuzes te kunnen maken om zowel ProFri als het Nederlands Frituurcentrum klaar te stomen voor de toekomst. Nu bijeenkomsten weer mogelijk zijn, is het de hoogste tijd om de leden en partners bij te praten.”

Adviseur Matteo Piano van Growingdale zal op 1 november samen met de directie en het bestuur van ProFri de organisatorische veranderingen toelichten waaraan de afgelopen tijd is gewerkt. Van Rooij: “We zijn op weg naar ons 10-jarig bestaan. Het is tijd om ProFri en het Nederlands Frituurcentrum klaar te maken voor het volgende decennium.”

 

 NAAR AANMELDEN (OF AFMELDEN)

 

 

 

Zoeken