UPDATE 24 MAART 2020

Anderhalve meter afstand houden; dat valt in zijn algemeenheid niet mee tussen de toonbank en de bakwand in veel frituurspeciaalzaken. Hierbij enkele ProFri Praktijk Tips.

Deze ProFri Praktijk Tips vervangen de tips van maandag 23 maart. De maatregelen die maandagavond door het kabinet zijn afgekondigd, zijn erin opgenomen.

Heb jij zelf concrete tips? Mail ze naar info@profri.nl.

Tip 1: Deur dicht?
Het is begrijpelijk dat veel bedrijven tot het uiterste blijven proberen om omzet te draaien; dat kan feitelijk alleen nog met maaltijdbezorging en afhaalbestellingen.

Elke ondernemer dient zichzelf af te vragen of het in zijn zaak mogelijk is en blijft om de werkzaamheden doorgang te laten vinden binnen de voorwaarden van het RIVM. Blijft het mogelijk met minimaal contact en anderhalve meter afstand tot elkaar en jouw klanten? Zo niet, dan moet je je als ondernemer afvragen of je open blijven écht verantwoord vindt.

Immers: je bent en blijft als ondernemer verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek voor je medewerkers (en jezelf natuurlijk). Bovendien kán je verdiencapaciteit in de toekomst worden aangetast als jij of jouw medewerkers onverhoopt ziek worden.

Kijk jezelf dus goed aan in de spiegel bij elke beslissing die je neemt en vraag je af: is wat ik nu doe de extra risico's echt waard?

NB: ProFri krijgt al geluiden dat gemeentelijke handhavers overwegen een cafetaria te sluiten als op de werkplek anderhalve meter afstand tussen medewerkers niet mogelijk is. Ook zijn er cafetaria's die toch besloten hebben hun deuren te sluiten, omdat ze doorgaan met de verkoop zelf niet meer verantwoord vinden.

Tip 2: Check medewerkers
Check medewerkers voordat ze aan hun dienst beginnen. Hoesten ze niet, hebben ze geen verhoging, zijn ze niet ziek?

Stel gerichte vragen over hun sociale contacten buiten het werk om (vraag ook nadrukkelijk of ze die willen beperken tot hun huiselijke kring).

Bij twijfel: laat de medewerker niet beginnen aan zijn/haar dienst, maar stuur haar/hem naar huis.

Tip 3: Vaste functies en werkplekken
In veel frituurspeciaalzaken kun je maar op één manier achter de toonbank komen. Het is raadzaam ervoor te zorgen dat je van twee kanten de bakwand kunt bereiken

Zo voorkomen je dat medewerkers elkaar in de kleine ruimte voortdurend moeten passeren. Zorg dat elke medewerker tijdens zijn dienst zoveel mogelijk een vaste eigen werkplek heeft, zowel aan de bakwand als aan de toonbank.

Reinig nadat een dienst erop zit de knoppen, handvaten (frietmandjes), gereedschappen en bijvoorbeeld de kassa voordat een andere medewerker de dienst overneemt.

Zorg ook bij bezorging voor minimaal contact. Dit betekent: laat de bestelling door een minimaal aantal handen gaan (op gladde tasjes/zakken overleeft het virus trouwens veel langer dan op papier/karton) en houd afstand tot de klant aan wie de bezorgbestelling overhandigd wordt.

Tip 4: Mondkapjes, handen wassen
Neem maatregelen om het risico in te dammen van besmetting door/van medewerkers en door/van klanten.

  • Plaats kuchschotten van plexiglas bij de kassa.
  • Plaats indien dit mogelijk is kuchschotten tussen de werkstations aan de bakwand.
  • Overweeg of je medewerkers mondkapjes laat dragen; ze zijn vooral bedoeld om anderen niet te besmetten.
  • Zie erop toe dat medewerkers regelmatig hun handen wassen.
  • Laat de verpakkingen en gereedschappen niet door meerdere handen gaan.
  • Vertel al je medewerkers dat ze zich terug moeten trekken (bijvoorbeeld achter de zaak) als ze voelen aankomen dat ze moeten niesen.
  • Zorg voor voldoende zeep en ontsmettingsmiddelen. Draag iedereen op na elk toiletbezoek ontsmettende doekjes te gebruiken voor onder meer de deurklinken.
  • Handschoentjes voor een optimale hygiëne? Dat kan, maar ze hebben alleen zin als ze regelmatig gewisseld worden.

Tip 5: Gedoseerde toelating
Schroom niet om klanten ertoe aan te zetten voldoende afstand tot elkaar in acht te nemen.

Spreek mensen aan die samen naar jouw bedrijf komen: dit is nadrukkelijk niet in lijn met de laatste regels van de overheid. Mensen dienen zoveel mogelijk alléén hun bestellingen af te halen en niet voor de gezelligheid hun hele gezin of vriendengroep mee te nemen.

Is er nog altijd sprake van een afhaalpiek?

Laat dan klanten gedoseerd toe, zodat je voorkomt dat ze binnen te dicht bij elkaar staan. Als je een terras hebt, gebruik dit dan als wachtruimte buiten. Zorg dat het terrasmeubilair ver genoeg uit elkaar staat, zodat wachtende klanten anderhalve meter afstand tot elkaar kunnen houden.

NB: Er zijn voorbeelden van cafetaria's die een bestelrouting met een aparte in- en uitgang hebben, afgezet met veiligheidslinten. Buiten wachten de klanten tot hun naam wordt omgeroepen. Dan mogen ze weer naar binnen om via dezelfde routing de bestelling af te halen.

Tip 6: Maak scenario's
Raadzaam is het als ondernemer financiële scenario's te maken voor jouw zaak voor de komende weken en maanden. Zo zie je in één oogopslag voor welke problemen je kúnt komen te staan. Bekijk ook goed welke bestellingen je voor de komende weken hebt gedaan en welke verplichtingen je bent aangegaan en bekijk of die nog van toepassing zijn.

Afhankelijk van de uitkomst van jouw financiële scenario's, is het wellicht raadzaam proactief contact op te nemen met jouw adviseur, bank, financier of de Belastingdienst om regelingen te treffen.

Maak gebruik van de regelingen, zoals arbeidstijdverkorting, die de Rijksoverheid inmiddels heeft genomen. Zie website van de Rijksoverheid

Tip 7: De burgemeester beslist
Hoewel er sprake is van landelijke beleid, krijgen de burgemeesters en zogenaamde veiligheidsregio's meer te zeggen over lokale maatregelen.

Zowel gemeentelijke handhavers, bijzondere opsporingsambtenaren (boa's) als burgemeesters kunnen aanvullende maatregelen opleggen als zij vinden dat de regels (zoals afstand, verbod samenscholingen) niet voldoende in acht worden genomen. In het uiterste geval kan een sommering volgen om het bedrijf te sluiten of kunnen hoge boetes van ettelijke duizenden euro's worden opgelegd.

Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming totaal verboden is. Verder kunnen burgemeesters via noodverordeningen andere maatregelen nemen die zij noodzakelijk achten.

Ook zij dit nog gezegd: oorspronkelijk waren samenkomsten boven de 100 personen verboden. Nu zijn alle samenkomsten tot 1 juni verboden. Op of omstreeks 6 april wordt het sluitingsgebod voor de horeca opnieuw tegen het licht gehouden; de verwachting is dat alle horecabedrijven voor eters ter plekke zeker tot 1 juni gesloten moeten blijven.

 

Veel wijsheid, sterkte en gezondheid!