ProFri staat primair voor vakkennis en vakmanschap, het bevorderen ervan en dit met elkaar zichtbaar maken in de richting van de consument. Daarnaast kunnen we als vakvereniging onze leden ook voordelen bieden. Op de ledensite vind je een actueel overzicht van de voordelen die momenteel van toepassing zijn. Als lid van ProFri kun je hiervan eenvoudig gebruik maken door het bijbehorende contactformulier in te vullen. Daarna wordt er zo snel mogelijk contact met je opgenomen.

Na overleg met het secretariaat mogen partners van ProFri de leden actief benaderen. Indien dit wordt afgesproken en zo nodig is afgestemd met het bestuur, dan worden de leden hierover vooraf door het secretariaat per e-mail geïnformeerd. Het komt voor dat onze naam door bedrijven wordt misbruikt bij telefonische acquisitie. Neem bij twijfel contact op met het secretariaat.

Belangrijk om te vermelden is dat je als ondernemer altijd zelf verantwoordelijk blijft voor de afspraken die je maakt met de betreffende partij. ProFri aanvaart geen enkele aansprakelijkheid. Verder heeft de ervaring geleerd dat het maken van kortingsafspraken in sommige gevallen leidt tot verlaging van de prijzen bij andere partijen in de markt.

Ga naar ledenvoordelen

Zoeken