Voorwaarden die gesteld worden aan een product dat het

100% Exclusiviteitszegel

van vakvereniging ProFri draagt of wil gaan dragen

 • Een kwaliteitsproduct, eventueel gekoppeld aan een specifieke naam, dat het 100% Exclusiviteitszegel draagt van vakvereniging ProFri, is uitsluitend via de professionele frituurder of andere bedrijven binnen de horeca, catering en fastservice, voor de consument verkrijgbaar;

 • Afspraken over deze exclusiviteit worden bezegeld in een overeenkomst tussen ProFri en de betreffende fabrikant die voor een of meerdere van haar kwaliteitsproducten voor dit zegel in aanmerking wenst te komen;

 • Het 100% Exclusiviteitszegel wordt aan een specifiek product toegekend en geldt niet voor de overige producten van de betreffende fabrikant;

 • Producten die het 100% Exclusiviteitszegel dragen onderscheiden zich door kwaliteit, waarmee de professionele frituurder zich positief kan onderscheiden;

 • Fabrikant garandeert de constantheid van het product en dat bij samengestelde producten de receptuur en kwaliteit van de grondstoffen niet onaangekondigd worden gewijzigd. Indien de samenstelling of receptuur wordt gewijzigd, of de fabrikant voornemens is deze te gaan wijzigen, dan dient de fabrikant de vakvereniging onverwijld hiervan in kennis te stellen. Het product dient mogelijk opnieuw ter keuring te worden aangeboden bij de vakvereniging;

 • Wanneer het product niet meer voldoet aan de voorwaarden van exclusiviteit, dan wordt het product het zegel ontnomen;

 • Fabrikant heeft de intentie om het bezegelde product exclusief voor het foodservicekanaal te behouden. Indien de fabrikant deze exclusiviteit wenst te beëindigen, dan zal zij dit tenminste 12 maanden vooraf schriftelijk bij de vakvereniging kenbaar maken. Vervolgens staat het de vakvereniging vrij om hierover richting de professionele frituurder in alle openheid te communiceren;

 • Fabrikant onderneemt geen rechtstreekse verkoopactiviteiten van het bezegelde product richting retail. Indien het bezegelde product toch via een ander kanaal in de retail terecht komt, zal de fabrikant er alles aan doen om dit te voorkomen. Indien dit niet binnen een redelijke termijn kan worden voorkomen, dan behoudt de vakvereniging het recht om het exclusiviteitszegel van het betreffende product eventueel te ontnemen en de markt hiervan in kennis te stellen;

 • Fabrikant behoud het recht om met volledig afwijkende namen en vormen de retail te voorzien van soortgelijke producten. Het bezegelde product dient in elk geval voldoende onderscheidend te blijven voor de professionele frituurder;

 • Fabrikant geeft d.m.v. een schriftelijke verklaring aan te willen voldoen aan de voorwaarden behorende bij het zegel, waardoor niet alleen de fabrikant richting de professionele frituurders zich kan onderscheiden, maar ook de professionele frituurder met het bezegelde product richting de consument;

 • Producten waarvan de fabrikant het 100% Exclusiviteitszegel wil ontvangen worden zo nodig beoordeeld door een productcommissie bestaande uit een aantal leden van ProFri;

 • Fabrikant en ProFri zullen beiden het 100% Exclusiviteitszegel actief uitdragen naar de markt voor professionele frituurders;

 • ProFri behoud ten alle tijden het recht voor om van een product waaraan eerder het 100% Exclusiviteitszegel is verleend, dit tijdelijk of definitief te ontnemen, indien daartoe dringende redenen voor zijn die ten tijden van het verlenen van het zegel niet waren voorzien;

 • Deze voorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur van de vakvereniging.


pdfDownload de informatie en voorwaarden


Versie 24 januari 2014

Zoeken

Onze officiële partners