Horecava - Amsterdam, maandag 11 januari 2016

ProFri ziet Biologische Snackweek als inspiratiebron

Nee het wordt niet én-én. Er komen geen twee actieweken op basis van het thema Duurzaam of Biologisch binnen de cafetariasector. Frans van Rooij, directeur van ProFri is daar duidelijk over. Dit jaar komt nog één keer de Biologische Snackweek, een initiatief van twee cafetaria-ondernemers te weten Jan Willems van Alida's Smulpaleis in Roden en Marco Agema van Friet van Piet in Groningen. ProFri ondersteunt dit initiatief van harte, maar is tegelijkertijd met deze twee gedreven ondernemers van mening dat het thema 'biologisch' te smal en te beperkt is om binnen de hele sector naar voren te schuiven. ProFri wil de biologische snacks als logische blikvangers in een Week van de Duurzame Cafetaria onderbrengen. Een dergelijke week staat voor het voorjaar van 2017 in de planning.

Foto Aftrap Biologische Snackweek

Frans van Rooij is al eerder betrokken geweest bij een enigszins vergelijkbaar initiatief; de Verkiezing van het Duurzaamste Fastservice Bedrijf in 2010 en in 2011. Deze verkiezing is na twee edities niet voortgezet, maar Van Rooij ziet nu echter weer kansen; "De tijdgeest is verder ontwikkeld. Zo hebben we nu anno 2016 een vakvereniging met bijna 500 leden en begrippen als 'duurzaam' en 'biologisch' kunnen inmiddels op meer maatschappelijke steun rekenen. Het bedrijfsleven is vele stappen verder en daarnaast is het heel belangrijk dat het initiatief nu van ondernemers uit de sector zelf afkomstig is. Willems en Agema pakten de handschoen op en organiseerden met eigen middelen eind 2014 de eerste Biologische Snackweek. Puur ondernemerschap waar wij als ProFri veel respect voor hebben."

Breder thema

Toch plaatst Van Rooij ook kritische kanttekeningen bij een week geheel in het licht van de biologische snacks: "Los van de beschikbaarheid van dergelijke snacks is het voor de sector als geheel een te beperkt thema. Hiermee is niet genoeg winst te behalen op maatschappelijk, milieutechnisch en economisch gebied; People, Planet, Profit, zoals we dat ook wel noemen. Daarom hebben we als ProFri het voornemen om op basis van het bredere begrip 'duurzame cafetaria' in 2017 de landelijke campagneweek te organiseren."

Uitwerking volgt

De exacte invulling – bijvoorbeeld met of zonder format van een verkiezing – moet nog bepaald worden. Zeker is wel dat allerlei aspecten van het ondernemerschap aan de orde komen: inkoop van grondstoffen, verpakkingsmaterialen, energieverbruik, logistiek, recycling, assortimentskeuze en noem maar op. Dat er winst op alle fronten te behalen is, daarvan is Frans van Rooij overtuigd; "We hebben zo'n 4.500 cafetaria's in Nederland. Als die op een duurzame wijze hun onderneming gaan voeren, dan maken we op alle fronten veel winst. Maar de sector en de ondernemers zullen tijd en ondersteuning nodig hebben." Om dat laatste voor elkaar te krijgen zal ProFri, als vakvereniging voor de professionele frituurders, haar netwerk en organisatie inzetten voor een succesvolle eerste Week van de Duurzame Cafetaria. De ervaringen met de organisatie van de Nationale Week van de Friet zijn positief en die kennis komt zeker van pas voor deze tweede landelijke campagneweek van de frituursector.

Keurmerk

Vakmanschap, Veiligheid & Hygiëne en Verantwoordelijkheid vormen samen de drie pijlers van het in 2015 door ProFri geïntroduceerde Goed Gefrituurd Keurmerk. Bij de beoordeling van de pijler Verantwoordelijkheid is duurzaam ondernemen een belangrijk onderdeel. Van Rooij ziet de campagne 'De